AJT és un grup de quatre músics de Catalunya Nord de 16 o 17 anys que es van trobar en el col·legi de la Bressola del Soler el 2014. Van participar en el CD6 del Col·lectiu Angelets de la Terra i en el reportatge de France 3 dedicat al projecte del Col·lectiu. Són considerats com el grup de música actual en català més jove de Catalunya Nord.

 

Quatre musiciens de rock du groupe AJT, tout juste sortis du collège de la Bressola et qui montrent à quel point la musique d’expression catalane est en train de prendre un coup de jeune en Catalogne Nord. En 2015, les AJT avaient enregistré une version rock de l'hymne catalan "Els Segadors" pour le CD n°6 du Col.lectiu Angelets de la Terra. Pour la septième compilation, ils ont enregistré "Voldria", leur première composition.

- Quins són els teus orígens?
Vaig néixer a Perpinyà i encara que els meus pares no van néixer allà, em sento català amb el cor i amb la ment.

- Quelles sont tes origines ?

Je suis né à Perpignan et, même si mes parents n'y sont pas nés, je me sens catalan dans le cœur et dans l'esprit.

 

- Havies cantat en català abans?
Sí, amb el grup ja havia cantat en català perquè vam tenir un ensenyament en català. Estàvem parlant en català durant tot el dia i, naturalment, cantàvem en català.

- Avais-tu déjà chanté en catalan avant ?

Oui, avec le groupe nous avions déjà chanté en catalan car nous sommes issus de l'enseignement catalan. Nous parlions en catalan toute la journée, donc tout naturellement, nous chantions en catalan.

 

- Què en saps de la creació musical en català?
Estic molt interessat en la música catalana i el que m'agrada en ella, és la varietat d'instruments en les cançons. També sé que algunes cançons estan compromesos i altres es fan per la bellesa dels textos simplement.

- Que connais-tu de la création musicale en catalan ?

Je m'intéresse beaucoup à la musique catalane et ce que j'aime en elle, c'est la variété d'instruments dans les chansons. Je sais également que certaines chansons sont engagées et d'autres sont faites pour la beauté des textes tout simplement.

 

- Havies sentit parlar de Col·lectiu Angelets Terra?
Abans de formar part del Col·lectiu, és cert que mai n'havia sentit parlar. Aquest és el segon any consecutiu que participem.

- Avais-tu déjà entendu parler du Col.lectiu Angelets de la Terra ?

Avant d'en faire parti, il est vrai que je n'en avais jamais entendu parler. Et voilà maintenant que c'est la deuxième année consécutive que nous y participons.

 

- Per què has participat en el projecte del Col·lectiu?
Promoure la llengua catalana em semblava una bona cosa i fer-ho mitjançant la cançó era per a mi la millor manera.

- Pourquoi as-tu participé au projet du Col.lectiu ?

Il me semblait bon de promouvoir la langue catalane et le faire au travers de la chanson en était, pour moi, le meilleur moyen.

 

- Com va ser aquesta experiència?
Aquesta és una de les millors experiències que vam poder viure amb la banda. Gravar les nostres cançons per als discos recopilatoris, cada vegada, va ser una gran experiència.

- Comment s’est passé cette expérience ?

C'est l'une des meilleures expériences que nous ayons pu vivre avec le groupe. Enregistrer nos chansons pour les CD compilations à chaque fois, été une superbe expérience.

 

- Cantes en català durant els vostres concerts?
Sí, fins i tot tenim el costum de començar els nostres concerts amb una cançó en català.

- Chantes-tu en catalan lors de vos concerts?

Oui, nous avons même la coutume de commencer nos concerts par une chanson en catalan.

 

- Vols fer més cançons en català?
Estem component més cançons en català i la preparació d'altres versions de grups catalans que tocarem, sens dubte, molt aviat.

- Souhaites-tu faire d’autres morceaux en catalan ?

Nous sommes en train de composer d'autres morceaux en catalan et préparons d'autres versions de groupes catalans que nous jouerons certainement, très prochainement.

14642379_563935567137463_8334782805725022510_n