Delf participarà en el concert del Col·lectiu Angelets de la Terra, el 25 de març 2017, a la Fabrica (Illa de Tet).
Delf participera au concert du Col·lectiu Angelets de la Terra, le 25 mars 2017, à La Fabrica (Ille-sur-Tet).

- Quins són els teus orígens? / Quelles sont tes origines ?

Delphine Bassols! Amb un cognom com aquest, crec que podem certificar que jo sóc una veritable catalaneta! (riures)

Delphine Bassols ! Avec un nom pareil, je crois que l'on peut certifier que je suis une vraie petite catalane ! (rires)   

 

- Havies cantat en català abans? / Avais-tu déjà chanté en catalan avant ?

No, mai havia cantat en català abans de la proposta d'en Ramon.

Non, je n'avais jamais chanté en catalan avant la proposition de Ramon.

 10577049_721449164558740_1533346620252017736_n

- Per què participes en el projecte del Col•lectiu Angelets de la Terra? / Pourquoi participes-tu au projet du Col.lectiu Angelets de la Terra?

Vaig acceptar intentar aquesta experiència pel plaer de l'aventura i també era una forma d'honrar als meus avis, tots dos catalans que em cantaven cançons tradicionals catalanes quan era una nena.

J’ai accepté de tenter l'expérience pour le plaisir de l'aventure et c'était aussi une façon de rendre hommage à mes grands-parents, tous deux catalans qui me berçaient de chansons traditionnelles catalanes quand j’étais enfant.

 

- Com va ser aquesta experiència? / Comment s’est passé cette expérience ?

El meu avi va ser baixista en la primera "Cobla Perpinyà", llavors vaig sentir una forta emoció a l'hora de cantar en català.

Mon grand-père  était contrebassiste dans la toute première "Cobla Perpinyà" alors, je me suis surprise à ressentir une vive émotion en me mettant à chanter en catalan.

 

- Vols fer més cançons en català? / Souhaites-tu faire d’autres morceaux en catalan ?

Des d'aquesta experiència amb el Col·lectiu en 2016, he d'admetre que hi vaig prendre gust, cada vegada més. De fet, ara he integrat vàries cançons en català en el meu repertori, composicions i versions barrejades.

Depuis cette expérience avec le collectif, je dois reconnaitre que j'y ai pris gout de plus en plus. J’ai d’ailleurs, aujourd’hui, plusieurs chansons en catalan dans mon répertoire,  compositions et reprises confondus.

 

- Com t’agradaria veure evolucionar el Col•lectiu ? / Comment aimerais-tu voir évoluer le Col•lectiu ?

Baixem tots ha cantar a Catalunya del Sud! No ?!

On descend  tous chanter en Catalogne du Sud! Non?!

14671266_1179104162151514_5690795963131747330_n