- Quins són els teus orígens? / Quelles sont tes origines ?


El meu pare és català, nascut a Perpinyà. El meu avi és català del Sud, de Sant Feliu de Guíxols. La meva mare és francesa.

Mon père est catalan, né à Perpignan. Mon grand-père est catalan du Sud, de Sant Feliu de Guixols. Ma mère est française.

 

- Per què participes en el projecte del Col•lectiu Angelets de la Terra? / Pourquoi participes-tu au projet du Col.lectiu Angelets de la Terra?

Per moltes raons! El fet de pertànyer a un col·lectiu d'artistes al voltant d'un projecte comú és sempre gratificant. Això també m'acosta a les meves arrels. Tot en el meu desenvolupament professional com a músic i la meva experiència personal em porta cada vegada més cap a la cultura catalana. El cant en català, avui dia, és més que un desig és una necessitat.

Pour pleins de raison ! Le fait de faire partie d'un collectif d'artistes autour d'un projet commun c'est toujours réjouissant. Cela me rapproche aussi de mes racines. Tout dans mon évolution professionnelle en tant que musicienne, mais aussi mon parcours personnel, me ramène de plus en plus vers la culture catalane. Le fait de chanter en catalan, aujourd'hui, est plus qu'une envie, c'est un besoin.

 

- Com t’agradaria veure evolucionar el Col•lectiu ? / Comment aimerais-tu voir évoluer le Col•lectiu ?

Seria molt bé que els artistes intervinguin conjuntament per conèixer-se i compartir, però sobretot per posar en relleu el potencial musical de Catalunya Nord. En particular els artistes més compromesos que componen i fan arranjaments originals per fer un programa de concert complet en català.

Ce serait génial que les artistes puissent faire des représentations ensemble pour non seulement se rencontrer et partager, mais surtout que soit davantage mis en valeur le potentiel musical de Catalogne Nord. En particulier les artistes les plus engagés, ceux qui composent, et ceux qui amènent des arrangements originaux et ont un programme de concert complet en langue catalane. 

 

- Havies cantat en català abans? / Avais-tu déjà chanté en catalan avant ?

A partir de l'edat de 6 anys, he tingut l'alegria de cantar amb la família en el pessebre de Mosset, i això va continuar durant tota la meva joventut. Més tard, vaig participar en l'aventura amb Blues de Picolat, en escenaris i festivals de 1999 a 2005.

Dès l'âge de 6 ans j'ai eu la joie de chanter en famille dans le Pessebre de Mosset, et cela a continué pendant toute ma jeunesse. Plus tard, ce sera lors de l'aventure avec Blues de Picolat, sur de nombreuses scènes et festivals de 1999 à 2005.

 

- Cantes en català durant els teus concerts? / Chantes-tu en catalan lors de tes concerts ?

Des de fa aproximadament un any, proposo un concert de cançons tradicionals i populars, i cançons d'autors com Lluís Llach, amb arrengaments originals de Sébastien Falzon, que porto als escenaris amb un trio, piano, cant i percussions.

Depuis environ un an, je propose un concert de chansons populaires et traditionnelles catalanes, et chansons d'auteurs comme Lluís Llach, réarrangées par Sébastien Falzon et jouées en trio chant, piano et percussions.

 

- Quins projectes tens ? / Quels sont tes projets ?

Acabem de gravar un àlbum amb aquestes cançons al Convent de les Mínimes (capella superior) a Perpinyà. El presentarem a l'abril del 2017. Ens agradaria oferir aquest espectacle a Catalunya del Sud i a tot l'Estat francès. L'objectiu és fer descobrir o redescobrir a través de nous colors musicals els himnes i altres "populars" catalans.

Un album de ces chansons catalanes vient d'être enregistré au Couvent des Minimes (chapelle haute) et devrait voir le jour d'ici le mois d'avril 2017. Nous aimerions proposer ce spectacle en Catalogne du Sud et dans toute la France. Le but étant de faire découvrir ou redécouvrir via de nouvelles couleurs ces hymnes et autres "populars" catalans.

Muriel Falzon Perpigna