Sylvie Rodriguez - El Passatge Obligat

- Perquè vas participar en el recopilatori número 7 del Col·lectiu?
Va ser amb una de les meves cançons que volia fer una declaració d'amor a Catalunya. Text traduït per Gerard Jacquet i enregistrat a l'estudi amb Yang Yang al violí i Julien Lebart al piano.

- Présentation de la formation musicale ou du projet solo.

C’est  avec une de mes chansons que j’ai souhaité comme une présentation, une déclaration, faire ce voyage en langue Catalane. Texte traduit par Gérard Jacquet et enregistrée en studio avec la complicité de Yang Yang au violon et de Julien Lebart au piano.

 

- Quins són els seus orígens?
Els meus orígens són andalusos, pares repatriats d'Algèria, van arribar en 1962. Vaig néixer 2 anys després a Perpinyà, sóc català en l'ànima i el verb.

- Quelles sont tes origines ?

Mes origines sont Andalouses, de parents rapatriés d’Algérie, arrivés en 1962, je suis née 2 ans aprèsJ à Perpignan, je suis Catalane dans l’âme et le verbe.

 

- Havies cantat en català abans?
no.

- Avais-tu déjà chanté en catalan avant ?

Non

 

403188_3249641520515_1289102829_n

- Què saps de la creació musical en català?
A través de la sensibilitat de les interpretacions de Marina Rosell, Jordi Barre, Lluís Llach, per nomenar alguns músics, vaig descobrir el món de la música en català, aquest llenguatge, la seva història, el temperament, i tot l'amor de els seus orígens i el profund desig de donar-lo a conèixer per no oblidar les seves arrels.

- Que connais-tu de la création musicale en catalan ?

À travers, les interprétations et la sensibilité de Marina Rosell, Jordi Barre,  Lluis LLach, pour ne citer qu’eux, j’ai découvert le monde musical catalan, cette langue, son histoire, son tempérament, et tout l’amour pour ses origines et le désir intime de la faire connaître pour ne pas oublier ses racines.

 

11140085_10209168898680172_6615035088077672539_n

- Ja havies sentit parlar de Col·lectiu Angelets Terra?
Sí! Conec la voluntat del Col·lectiu per promoure la llengua catalana, per portar-la més enllà de les fronteres i demostrar que hi ha molts artistes de qualitat a Catalunya Nord! Tots els que estimen el català no el parlen obligatòriament, però interpretant una cançó en català, afirmen el seu arrelament a aquesta regió tan rica per la seva història. Ramon Faura em va convidar a participar en aquest setè recopilatori. Em va convèncer que havia de portar la meva petita pedra per construir aquest edifici. Sabia que no seria obvi. Tinc dificultats amb els idiomes.

- Avais-tu déjà entendu parler du Col.lectiu Angelets de la Terra ?

Oui ! Je sais la volonté du Col.lectiu de promouvoir la langue Catalane, de l’ouvrir par-delà les frontières et de démontrer ce que notre Catalogne Nord recèle d’artistes ! Tous ceux qui l’aiment ne parlent pas forcément la langue mais vouloir interpréter leur chanson en catalan c’est affirmer leur profond attachement à cette région si riche de son histoire. C’est Ramon Faura qui m’a invité à participer à cette 7ème compilation du Col-lectiu. Ses encouragements précieux m’ont convaincus que j’avais là ma petite pierre à apporter. Je savais que cela ne serait pas évident n’étant pas douée pour les langues.

 

- Com va ser aquesta experiència?
Una bonica experiència que em va demanar 6 mesos de preparació. Vaig haver d'integrar la pronunciació difícil. He treballat des de la veu gravada d'en Gerard Jacquet. Vaig prendre un gran plaer i les paraules que vaig descobrir fan la ronda en el meu cap!

- Comment s’est passée cette expérience ?

Une belle expérience qui m’a demandé 6 mois de préparation. Il m’a fallu intégrer la prononciation difficile. J’ai travaillé à partir de la voix enregistrée de Gérard jacquet où chaque mot était décortiqué, jusqu’à ce que je me l’approprie. J’y ai pris un immense plaisir et les mots découverts font la ronde dans ma tête !

 

- Cantes en català en els teus concerts?
Ja he interpretat "El Passatge Obligat" en el Telethon 2016. També l'he integrada en el meu espectacle "Boleros i Otros", on aquesta cançó té el seu lloc. M'encanta interpretar-la. Ara és part del meu repertori i la canto a cadascuna de les meves actuacions.

- Chanteras-tu en catalan lors de concerts où l’as-tu déjà fait ?

Oui, j’ai déjà interprété lors du Téléthon 2016 « El passatge Obligat » que je glisse également dans mon spectacle « Boleros y Otros » où cette chanson a toute sa place. J’aime tant l’interpréter. Elle fait partie désormais de mon répertoire et je la chanterai à chacune de mes représentations.

 

- Vols fer altres cançons en català?
Sí que estic temptada!

- Souhaites-tu faire d’autres morceaux en Catalan ?

Oui je suis tentée !

 1379395_10202170138795549_703243180_n

Sylvie RODRIGUEZ (cantautora)

Chanteuse, Auteure, compositeur, Interprète, Comédienne.

Tel : 06 19 12 53 21

66140 Canet En Roussillon        

www.sylvierodriguez.com