« És difícil resignar-se a la poca consideració mostrada per les autoritats culturals del nostre departament. El català no només és folklore, és també l'expressió de tota una població d'artistes que voldria presentar el seu treball en escenaris locals. Aquesta compilació i les anteriors posen en evidència aquest dinamisme, aquesta vida que existeix i s'expressa en tots els gèneres musicals! És meravellós! »

 

« Il est difficile de se résigner au peu de considération que manifestent les instances culturelles de notre département. Le catalan ce n'est pas que du folklore, c'est aussi l'expression de toute une population d'artistes qui aimerait pouvoir se produire sur des scènes locales. Cette compilation et les précédentes témoignent de ce dynamisme, de cette vie qui existe et qui s'exprime dans tous les genres musicaux ! C'est merveilleux ! »

- Quins són els teus orígens?

Amb un nom com el meu, els meus orígens no són catalans! Però vinc d'una altra regió de França on, com a Catalunya Nord tothom continua a fer viure la llengua "regional" amb convicció i defensa una forta identitat cultural: Alsàcia.

- Quelles sont tes origines ?

Avec un nom comme le mien, mes origines ne sont pas du tout catalanes ! Mais je viens d'une autre région de France où comme en Catalogne Nord chacun continue à faire vivre la langue « régionale » avec conviction et défend une identité culturelle forte : L'Alsace.

 

- Havies cantat en català abans de participar en el setè recopilatori del Col·lectiu Angelets de la Terra?

Bé, la meva trobada amb el català va tenir lloc fa uns 18 anys, quan Blues de Picolat cercaven unes coristes per portar una nota més vocal i més soul al seu repertori. Va ser una trobada meravellosa amb Carles Sarrat (cantant de Blues de Picolat) i amb el català, i una bella aventura musical que va durar 10 anys. Bells records!

- Avais-tu déjà chanté en catalan avant ?

Et bien ma rencontre avec le catalan s'est faite il y a environ 18 ans, lorsque Blues de Picolat cherchait des choristes pour amener une note plus vocale et plus Soul à son répertoire. Ce fut une magnifique rencontre avec Carles Sarrat et avec la langue catalane, et une très belle aventure musicale qui a duré 10 ans. De très beaux souvenirs !

 

- Què saps de la creació musical en català?

Els 10 anys amb Blues de Picolat em van permetre veure que la creació musical és molt rica i viva a la Catalunya del Sud (on fèiem la major part dels nostres concerts), i a Catalunya Nord té una connotació nostàlgica i una mena de confidencialitat que pot ser dolorosa pels artistes que estan orgullosos de compondre i escriure en una llengua que van triar per parlar sobre la intimitat dels seus sentiments. És difícil resignar-se a la poca consideració mostrada per les autoritats culturals del nostre departament. El català no només és folklore, és també l'expressió de tota una població d'artistes que voldria presentar el seu treball en escenaris locals. Aquesta compilació i les anteriors posen en evidència aquest dinamisme, aquesta vida que existeix i s'expressa en tots els gèneres musicals! És meravellós!

- Que connais-tu de la création musicale en catalan ?

Les 10 ans passés au sein de Blues de Picolat m'ont permis de me rendre compte que la création musicale est très riche et vivante en Catalogne Sud (nous y donnions l'essentiel de nos prestations), et qu'en Catalogne Nord il y a une connotation passéiste et une sorte de confidentialité qui peut être blessante pour les artistes qui sont fiers de composer et d'écrire dans une langue qu'ils ont choisi pour parler de l'intimité de leurs sentiments. Il est difficile de se résigner au peu de considération que manifestent les instances culturelles de notre département. Le catalan ce n'est pas que du folklore, c'est aussi l'expression de toute une population d'artistes qui aimerait pouvoir se produire sur des scènes locales. Cette compilation et les précédentes témoignent de ce dynamisme, de cette vie qui existe et qui s'exprime dans tous les genres musicaux ! C'est merveilleux !

 

- Havies sentit parlar de Col·lectiu Angelets Terra?

Confesso que he conegut aquest col·lectiu quan Ramon em va contactar per participar en l'homenatge a Joan Pau Giné. Llavors em vaig adonar que hi havia resistents!

- Avais-tu déjà entendu parler du Col.lectiu Angelets de la Terra ?

J'avoue que je ne connais ce collectif que depuis que Ramon m'a contacté pour participer à l'hommage à Joan Pau Giné. Je me suis alors rendu compte qu'il y avait des résistants !

 

- Per què has participat en el projecte del Col·lectiu?

En primer lloc perquè Ramon em va contactar i va pensar que podia fer part d'aquest projecte. Llavors vaig pensar que la unió fa la força i que cada pedra contribueix a fer viure aquesta llengua, encara que em senti menys legítim que altres.

- Pourquoi as-tu participé au projet du Col.lectiu ?

Tout d'abord parce que Ramon est venu à ma rencontre, et qu’il a pensé que je pouvais faire partie de ce projet. Ensuite, je me suis dit que l'union fait la force et que chaque pierre contribue à faire vivre cette langue, même si je me sens moins légitime que d'autres.

 

- Com va ser aquesta experiència?

Em va encantar! Vaig enamorar-me de la cançó que interpreto, "Cançó per a les dones" de Guillem de Efak. És el lament d'una mare que veu el fill participar en la guerra espanyola 36-39; ja ha perdut el seu pare i el seu espòs, i sent que també va morir el fill. Quan vaig llegir el text em va commoure, vaig haver de gravar-lo, de compartir! La meva versió posa de manifest el drama del text en comparació amb l'original que porta més lleugeresa.

- Comment s’est passé cette expérience ?

J'ai adoré ! J'ai eu un coup de foudre pour la chanson que j'interprète, « Cançó per a les dones » de Guillem d'Efak. C'est la complainte d'une mère dont le fils est parti pour la guerre d'Espagne 36-39 ; elle a déjà perdu son père et son mari, et elle pressent que sont fils est mort également. Quand j'ai lu le texte j'ai été touchée, il fallait que je l'enregistre, que je la partage ! Ma version fait ressortir le côté dramatique du texte en comparaison à l'originale dont l'arrangement amène plus de légèreté.

 

- Vols fer més cançons en català?

El que m'agrada és cantar les paraules d'altres, sigui en anglès, francès o català! Si altres textos em commouen, potser continuaré...

- Souhaites-tu faire d’autres morceaux en catalan ?

Ce que j'aime c'est chanter les mots des autres, que ce soit en français, en anglais ou en catalan ! Si d'autres textes me touchent peut-être y aura-t-il une suite à tout cela...

13729038_10208685057671593_4493170412897967994_n